VUT BRNO Fakulta architektury a pozemního stavitelství
Absolventi - ročník 1960